Canto VI (ferite)

 

Martèi scuri, blù,
i zàiga i mè làori.
Spinade sul cör

Prugnoli scuri, blu, | tormentano le mie labbra. | Graffi sul cuore

(wounds)

dark sloes – blue-coloured –
torture my lips like scratches,
etched onto my heart