Oscar Clò (modenese)

Oscar Clò ha tradotto e reinterpretato i miei Haiku nella sua lingua e ciò rende questo progetto quello che avevo pensato fin dall’inizio: in fondo le parole sono parole e dipendono solo da chi le legge…

Oscar è un poeta di spessore e trovate i suoi scritti qui:

http://www.agri-clo.it

Grazie Oscar, sei un amico.

Ala fin l’èi sol parole
tut sta smania
maledeta
la se strénge ‘ntorn
menùdola
e le nòt
l’è le orazion de na cigàia
‘mbarlumada da la luna

 

CANTI DA MAT

Canto I (realismi)

Ste vòo èsr’ amm
cantand i tòo dè
sgumbéia i tòo gròp

Canto II (incomprensioni)

Spenlèdi ed sòl
grinszidi in ‘na matita
lasèdi schèr

Canto III (orizzonti)

Faléstri frèdi
chi oc’ giaszèe
da suspìr ed mort

Canto IV (solitudini)

Calesna la not
faléstri i sòo oc’
culòr ‘d’pauri

Canto V (realismi)

Al dé al s’èe inscurìi
al còren al nòvli
incuntr’ al destìn

Canto VI (ferite)

Brugnòo scur , blù
i tédien i mèe làber
sgranfgnot al còr

Canto VII (ricerche)

Inciòster ed méla
lusérti inséma al fài
c’al gìren in tand

Canto VIII (realtà)

Al canta un muscaun
in-dal nasèr buàsa,
e forse cun ragiaun

Canto IX (ascolti)

G’ha un sgrisòr la frèvla
Impichée a-na corda
un amm desfat

Canto X (vita)

A-i-ho sée ‘d’vein baun
c’al-m’onsza i làber,
bvùu dal spinòt

Canto XI (orizzonte)

Rasca, paura,
turmeintèm i dé
po’ crepa, meg

Canto XII (ascolti)

Spàsa via al sol
tè veint che t’am stuszig
dam ‘na luna

Canto XIII (incomprensioni)

E arévv anc ridùu
s’al fosèn stèdi sol paròli
invece d’un bès

Canto XIV (realtà)

Al casca in sileinsi
un cavìi, ultìm zermàii
ed cavec’ luntan

Canto XV (orizzonte)

Ròszla un sass
zò in-dal buràun
deinter i-insàni

Canto XVI (ascolti)

Rimbàmba al traun
in-dl’aria cla s-céfla
canzaun arvérsi

Canto XVII (incomprensioni)

Pnèe staladìi
in ‘na scudèla ‘d’ lat
munt da ‘n’èsen

Canto XVIII (dolore)

M’èe armès la nòt
per sbalutèr pinsèr
col streghi

Canto XIX (ascolti)

Al n’èe gnint al veint
st’al scolt cun i oc’
in-dal brusièr dla not

Canto XX (incomprensioni)

A vrevv scultèret
parola cogl-i-èli,
sintìret mia

Canto XXI (orizzonti)

Sgòba ragaszòl
e cunteintet incòo
dmàn te srèe un sgnòr

Canto XXII (realtà)

Dam i tòo oc’
amor mèe che t’um guèrd
ca capésa anc-a-mè

Canto XXIII (umanità)

Selta ancàra ranoc’
ca te spèta un laghèt
d’òli buint

Canto XXIV (economie)

A s’èe ràt agl-i-aqui
mo menga srèr al gambi
ca mòr al ragaszòl

Canto XXV (vita)

Al vòlen parpài
a ciucér un fiurlèin
amor d’un putinèin

Canto XXVI (realtà)

Sàuna ‘na campana
rintàch a martlètt
sunèe per un sord

Canto XXVII (orizzonte)

Liga un faszulèt
intorn’ai tòo pinsèr
po’ vola élt

Canto XXVIII (incomprensioni)

Al pìn là sòvra
l’ha ciapèe ‘na silta.
L’èe pasèe al dulòr

Canto XXIX (realtà)

I gìren i sold
a impìr bisachi
e làber d’unt

Canto XXX (amori)

Cànten szighèli
in-dal nòt ed luna pìna.
Casca ‘na stèla

Canto XXXI (orizzonte)

Sguéza ‘na trota
adrèe l’èsca a mài.
léschi in mez i deint

Canto XXXII (vita)

Ha tarmèe la tèra
e cantèe anc i véder
mo al-n’era menga un sdàs

Canto XXXIII (illusioni)

Deintr’al spec’
a t’ho vést mia.
Po’ ha cantèe al gal

Canto XXXIV (ferite)

Raganèli mòti
cal brusiér in-dal còr.
Tasùu, mo al gh’era

Canto XXXV (orizzonte)

Rémia al ciél
l’armes-cia nòvli,
luàta al sufét

Canto XXXVI (vita)

Dolza l’ultma buchèda
in-dla scudèla vòda,
am pians al còr

Canto XXXVII (inganni)

Simbreva propia
c’al fess di miràcol.
Struslànd al man

Canto XXXVIII (amore)

L’ha det ”spèta un pòo”
in-dal guarderm’ i oc’.
Ragaszòl busiérd

Canto IXL (illusioni)

Parpài scuri
per cunfandèr la luna
i-impeièn la nòt

Canto XL (orizzonte)

Ciacarànd ed méla
sidùu bèe còmed
is dan l’aquasanta

Canto XLI (inganni)

Castagni in padèla
ridudi e bvùdi
po’ còren, d’amòr

Canto XLII (incomprensioni)

Bàia un càn
intant ca sàuna mezdè
l’èe fam cla ciàma

Canto XLIII (speranze)

Al bòi al brod
ma i mèe pinsér
i-in mnèstra frèda

Canto XLIV (incomprensioni)

Fòra dal solch
am rèsta sol un dòbi
éria propia mè ?

Canto XLV (vita)

S-céfla la bufèra
rundaneina scura al teg’.
Luna in-dla stùa

Canto XLVI(inganni)

Fài pugédi al veint
i piturn’al bosch
ed fiamlèini impiédi

Canto XLVII (speranze)

La corr la not
incuntr’a-la luna
in szerca ‘d’na lùs

Canto XLVIII (inganni)

A smanés insanii
de strèdi per aria.
Svanìi i cunfìn

Canto XLIX (speranze)

Rumét al lumagòt
lughèe in-dal sòo goss
al corr pian pian

Canto L (illusioni)

Tòti pighi al zervèl
mo deintèr in-dla mèe szòca
nisùn i vedd

Canto LI (apparenza)

Guerda cla bucina
la làsa un ségn in-dla sàbia
po’ a riva al veint

Canto LII (inganni)

Busìi inutìl
al sulerém i curdaun
de schèrpi sbùsi

Canto LIII (amori)

Mirtéii rass
i tòo làber viòla
savòr ed pérsegh

Canto LIV (ferite)

Al sziga al ragn,
mo al veint sord
al-g-fa sò al fil

Canto LV (vanità)

La redd la fàia
sàta i pas d’amm
stoff ed salidi