Canto XVII (incomprensioni)

 

Penèi secàdi
‘n de na chìchera de lat,
molgiù da ‘n àsen

pennelli rinsecchiti | in una tazza di latte | munto da un asino

(incomprehensions)

paintbrushes have dried
out inside a cup of milk,
milked from a donkey