Canto XLIX (speranze)

 

Remìt el lumacc,
scondù ‘n la sò sbròcia
el core, pan pian

eremita la lumaca, | nascosta nel suo guscio | corre pian piano

(hopes)

a hermit the snail,
hidden away in its shell,
runs – but so slowly