Canto XXVI (realtà)

 

Sòna na ciòca
tantalàni a martèl
canzon par en sórt

suona una campana | rintocchi a martello | musica per un sordo

(realities)

a bell tolls away
with its rhythmic hammering
a song for the deaf